بخشهای فروش

محصولات این بخش توسط تیم CRM شرکت مددنیک طب با مدیریت آقای سعید مولوی به فروش می رسد

محصولات این بخش توسط تیم EP شرکت مددنیک طب با مدیریت آقای فرزان نیک نژاد به فروش می رسد

محصولات این بخش توسط تیم CVD شرکت مددنیک طب با مدیریت خانم بیتا مینایی به فروش می رسد

محصولات شرکت مددنیک طب در چهار گروه اصلی توسط بخشهای مختلف فروش ارائه میگردد

تماس با کارشناسان فروش :021-88811690 و داخلی بخشهای :

جراحی :210

پیس میکر : 220

الکتروفیزیولوژی :320

وسکولار : 240